Apie mūsų klubą

Telkdami kūrybinį jaunų, energingų ir pilietiškų žmonių potencialą, įgyvendiname iniciatyvas, prisidedančias prie didesnio gerovės kūrimo Lietuvoje ir už jos ribų. Esame tarptautinė nepolitinė organizacija, skatinanti lyderystę ir atsakingą pilietiškumą. Įgyvendindami įvairius labdaros, paramos ar kitokio pobūdžio pagalbos projektus, siekiame padėti tiems, kuriems pagalba yra reikalingiausia.

Organizuojami projektai

Kasmet Vilniaus Rotaract klubas organizuoja jau tradicija tapusius projektus, taip aktyviai prisideda prie kitų klubų iniciatyvų. Didžiausi projektai: „Ančiukų lenktynės“, „100 šypsenų daugiau“, „Rotary akademija“.

Klubo nariai

Aktuali informacija

Kas yra Rotaract?

Rotaract – tarptautinė nepolitinė jaunimo organizacija, kuri vienija aktyvius 18-30 metų amžiaus žmones. Rotaract klubų veikla skatina lyderystę ir profesionalumo ugdymą, atsakingą pilietiškumą, aukštus etinius standartus versle. Jaunimas klube asmenine ir grupine veikla tarnauja visuomenei, skatina tarptautinį sąmoningumą ir geranoriškumą visų žmonių atžvilgiu.

Vykdydami visuomenei arba jos grupei skirtus projektus, klubo nariai mokosi įžvelgti iškilusias problemas, surasti galimybes joms išspręsti. Vykdydami šią veiklą klubo nariai įgyja ir tobulina lyderystės ir profesinius įgūdžius.

Kaip gali susipažinti su mūsų veikla?

Jei norėtum susipažinti su klubu ir mūsų vykdoma veikla asmeniškai, parašyk mums.

Esi laukiamas (-a) kas antrą trečiadienį 19.00 val., Workland Lietuva ofisas , Gedimino pr. 20, III a., Vilnius.

Dėl apsilankymo skambink klubo prezidentei Birutei Noreikaitei – tel. nr.: +370 623 94388 arba rašyk info@vrac.lt.

Kaip tapti klubo nariu?

Vilniaus Rotaract klubo susirinkimai yra atviri ir juose laukiami visi norintys 18-30 metų aktyvūs žmonės. Asmuo apsilankęs 4 darbiniuose klubo susirinkimuose turi teisę pateikti prašymą tapti klubo nariu.

Prašyme tapti tikruoju klubo nariu turi būti pateikiamos trys klubo narių rekomendacijos. Asmuo pateikęs prašymą tampa kandidatu į tikruosius klubo narius. Kandidato į klubo narius veikla klube yra vertinama visuotinio klubo narių susirinkimo tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos tuo būdu siekiant įvertinti jo asmenines savybes bei priimtinumą klubui.

Praėjus trijų mėnesių įvertinimo laikotarpiui, kandidatas turi paruošti 15-30 minučių prisistatymą apie save, savo darbą, laisvalaikį ar pan., kuris yra pristatomas visuotiniam Klubo narių susirinkimui.

Po prisistatymo klubo nariai, įvertinę kandidato lankomumą bei aktyvumą, balsuoja. Kandidatas priimamas į klubą jei už jo narystę pasisako 4/5 klubo narių.